Books

(below in Swedish)

Här kan ni se några böcker som jag har skrivit för undervisning på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. De används av en hel del folkhögskolor och gymnasier med jazzutbildning och privatpersoner som vill få lite bättre koll på improvisation, harmonik, arrangering och gehör. Om ni är intresserade så går det fint att beställa dem.

Mejla mig på ola.bengtsson@kmh.se eller ola@olabengtsson.se så tar jag kontakt snarast. Om ni redan har dem så är det alltid kul med synpunkter så mejla gärna.

Jazzharmonilära 1 + 2

Jazzharmoni 1+2. För analys, improvisation och komposition.
Pris: 220 sek + 6% moms + frakt

Innehåll:
DEL I
Tonpositioner och oktavnamn
Förtecken
Intervaller
Omvändningar av intervaller
Durskalor och fasta förtecken
Dur och moll treklang
Förminskad, överstigande och oupplöst treklang
Symboler för tre och fyrklanger
Omvändningar av tre och fyrklanger
Diatonisk melodi
Diatoniska treklanger
Diatoniska fyrklanger
Funktionsanalys av diatoniska ackord
Diatonisk harmonisering och reharmonisering
Diatonisk ackordanalys
Ackordskalor till diatoniska ackord
Spännings och närmandetoner
Diatoniska skalor i C dur
Kadenser
Harmonisk rytm
Dominantackord
Sekundära dominanter
Relaterade II-7
Skalor till sekundära dominanter
Skalor till relaterade II-7
Sammanfattning sek.dom. och rel.II-7
Förlängda dominanter
”Rätt skala”
Bedräglig upplösning
Dimackord
Uppåtgående dim
Nedåtgående dim
Stillastående dim
Skalor för dimackord
Sammanfattning dimskalor
Substitut dominant
SubV7 och relaterade II-7 till subV7
Fyra möjligheter till målackordet
Skalor till subV7
Altererad skala
Tonisk moll
Funktionsanalys i moll
#IV-7(b5)
bVII maj7
III-7(b5)
Modala inlåningsackord
Subdominant moll
Skalor för subdominant-mollackord
Subdominant-moll-kadenser
Tonartsbyte – Modulation
Direktmodulation
Pivotmodulation
Dominantackords-modulation
Transitionell modulation
Blues-melodi
Blues-form-harmonik
Fler varianter på bluesharmonik
Sammanfattning av genomgångna ackordfunktioner


DEL II
Repetition
Dominantackord
Bedrägliga dominantackord
Intilliggande II-7 V7
Speciellt fungerande dominantackord
Modal komposition
Modal harmoni
Mollmodaliteter:
Dorisk, Frygisk, Eolisk, Lokrisk
Durmodaliteter:
Lydisk, Mixolydisk
Ackordstrukturer
Hybrider
Polyackord
Modala klanger

Jazzarrangering

Arrangering. För medelstora ensembler och rytm sektion.
Pris: 190 sek + 6%moms + frakt.


Innehåll:
Tonpositioner och oktavnamn
Övning tonpositioner
Regler för tillfälliga förtecken
Dur och Mollskalor
Övning med durskalor
Övning med fasta förtecken
Intervaller
Omvändning av intervaller
Intervallövning
Tre och fyr-klanger i C
Övningar i tre och fyr-klanger i F, A, Db och E
Ackordtonsövning
Register (trp, tbn, saxar, kl, fl ,horn, git och bas)
Skalor till dominantackord
Modala skalor från melodisk moll
Modala skalor från harmonisk moll
Övning med varierade skalor
Närmandetoner
Melodisk analys för harmonisering
Tvåstämmighet
Övning i melodianalys och 2:a stämma
Guidetonlinje, Guidelinjeövning
Partituruppställning
Arrangemangsuppgift
Spänninstoner som ersätter ackordtoner
Close – sammanträngt läge
Drop 2, Drop 3, Drop 2 och 4
Spreads – så spritt som möjligt
Kvartstapling, Kluster
Överlagrade treklanger
Låga intervallgränser
Övning – låga intervallgränser
Dissonanser och konsonanser
Liten nona i harmoniseringen
Ackordskalor för tonala funktioner
Skalövning med maj7 ackord
Skalövning med -7 ackord
Skalövning med dominant7 ackord
Trestämmighet
Harmonisering av aktiv melodi
Harmonisering av inaktiv melodi
Harmonisering av medelaktiv melodi
Förslag till harmonisering
Dimskalor och andra symmetriska skalor
Regler och tips
Anvisningar för arr med sex blås
Partiturpapper
Transponeringsövning
Definitioner, Form
Synkopering
Noteringsregler, Noteringsövning
Inspelningsövning i synkoper
Baslinjer, Exempel på baslinjer
Övning i basgångar
Kompstämma
Trumnotering, Exempel på trumkomp
Fler ex. på trumkomp
Övning i komppartitur
Spänningstoner
Spänningstoner till olika ackord
Spänningstoner relaterade till skalor
Skalor till dominantackord
Modala skalor från melodisk moll
Modala skalor från harmonisk moll
Övning med varierade skalor
Närmandetoner
Melodisk analys för harmonisering
Tvåstämmighet
Övning i melodianalys och 2:a stämma
Guidetonlinje
Guidelinjeövning
Partituruppställning
Arrangemangsuppgift
Spänninstoner som ersätter ackordtoner
Close – sammanträngt läge
Drop 2
Drop 3
Drop 2 och 4
Spreads – så spritt som möjligt
Kvartstapling
Kluster
Överlagrade treklanger
Låga intervallgränser
Övning – låga intervallgränser
Dissonanser och konsonanser
Liten nona i harmoniseringen
Ackordskalor för tonala funktioner
Skalövning med maj7 ackord
Skalövning med -7 ackord
Skalövning med dominant7 ackord
Trestämmighet
Harmonisering av aktiv melodi
Harmonisering av inaktiv melodi
Harmonisering av medelaktiv melodi
Förslag till harmonisering
Dimskalor och andra symmetriska skalor
Regler och tips
Anvisningar för arr med sex blås
Partiturpapper exempel

Gehör

Gehörsträning I och II Tonal och modal melodiläsning samt fritonala intervallövningar.

Pris: 160 sek + 6%moms + frakt.

Gehörsträning I och II

Denna bok är avsedd att träna rytmiskt och melodiskt gehör.
Övningarna sjunges i lämpligt register och behöver alltså inte sjungas i den tonart de är skrivna. Ett lämpligt klingande register för varje övning väljs av lärare/student.

Övningarna bör takteras (varje taktslag markeras med handen) samtidigt som de sjunges. Takteringsmönster på nya taktarter står i anslutning till det kapitel där de förekommer.
Takteringen är till för att hålla ett konstant tempo hela övningen.
De rytmiska övningarna sjunges på valfri stavelse och de melodiska övningarna sjunges med ett flyttbart Do-system. Det innebär att tonikan (vilotonen) alltid är Do och resten av skalan uppåtgående är Re Mi Fa So La Ti Do. Vid tonartsbyte är den nya vilotonen Do.
Höjda toner får en ändelse -i.
En kromatisk skala uppåt blir: Do Di Re Ri Mi Fa Fi So Si La Li Ti Do.

En kromatisk skala nedåt blir Do Ti Te La Le So Se Fa Mi Me Re Ra Do. Sänkta toner får då en ändelse -e utom Re, som sänkt ett halvt steg, kallas Ra.
Harmoniska övningar (flera toner samtidigt och ackordföljder) bör tränas parallellt liksom diktat i mel./rytm. Transkription (plankning) av solo bör också ingå som komplement till denna bok för en allsidig kost i gehör.


Innehåll del 1
Diatoniska melodier i C,F,G,Bb och D dur.
Sid: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,19,20.
Rytmiska övningar i 4/4, 3/4, 2/4, 2/2, 6/8 och 5/4.
Sid: 2,3,13,14,17,18,25,26,31,32,35,40.

Melodiska övningar med sekundära dominanter.
Sid 21,22,23.

Atonala intervallövningar.
Sid: 24.

Modala melodier i dorisk, frygisk, lydisk, mixolydisk, eolisk och lokrisk skala.
Sid: 27,28,29,30,33,34,36,37,38,39,41,42.


Innehåll del 2 Fritonala övningar:
Övningarna kan sjungas med valfri stavelse och transponerat till ett register som passar studenten.
Stora och små sekunder kromatiskt och stegvis sid.3
Rena kvarter 4
Rena kvinter 5
Sekunder, kvarter och kvinter 6
Liten ters 7
Stor ters 8
Terser 9
Sekunder, terser, rena kvarter och kvinter 10
Tritonus 11
Liten sext 12
Stor sext 13
Liten sept 14
Stor sept 15
Blandade övningar 16